nutlogo
Phone:+11 11 11 11

Artikelen

LIDMAATSCHAP

De contributie, bedraagt per 1 januari 2023 € 15,00 per gezin per kalenderjaar. Bij nieuwe inschrijving wordt eenmalig een bedrag van € 2,50 in rekening gebracht.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt zonder schriftelijk tegenbericht steeds met een jaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 november schriftelijk of per e-mail te geschieden.
Leden en hun gezinsleden genieten een reductie bij deelname aan activiteiten en cursussen waarbij dit nadrukkelijk staat vermeld.
Bankrekening NL 79 INGB 0000020617 t.n.v. het NUT, Krimpen a/d IJssel.
U kunt zich als lid van het Nut inschrijven via het "Opgaveformulier lidmaatschap" op de website.

DONATIE

U kunt ook als donateur onze vereniging ondersteunen. Als u onze vereniging een warm hart toedraagt is een bijdrage van €5,00 al een mooie geste, meer mag natuurlijk ook.