LIDMAATSCHAP

De contributie bedraagt € 10,00 per gezin per kalenderjaar.
Bij nieuwe inschrijving wordt eenmalig een bedrag van € 2,50 in rekening gebracht.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt zonder schriftelijk tegenbericht steeds met een jaar verlengd.
Leden en hun gezinsleden genieten een reductie bij deelname aan activiteiten en cursussen waarbij dit nadrukkelijk staat vermeld.
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 november schriftelijk te geschieden.
Bankrekening: NL 79 INGB 0000020617 t.n.v. het NUT, Krimpen a/d IJssel  

U kunt zich als lid van het Nut inschrijven via het "Opgaveformulier lidmaatschap".