Welkom

Welkom op de website van het NUT, oftewel de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Krimpen aan den IJssel.

Zo heten wij officieel. Wij zijn onderdeel van het Nederlandse NUT, dat in Edam zetelt. Het is een zeer eerbiedwaardige vereniging, die oorspronkelijk is opgericht om mensen bij te spijkeren op het gebied van wetenschap en cultuur. In Krimpen aan den IJssel doen wij dat nog steeds. Wij verzorgen ieder jaar een cursusprogramma met voor elk wat wils.

VERANDERINGEN VOOR HET NUT!

Ja, er gaat het één en ander veranderen, hoewel wij hopen, dat u daar weinig van zult merken. De gemeente heeft besloten, dat haar verbouwde Tuyter een riante entree behoeft. En wie zitten er dan in de weg? Het Nut met haar kantoor. Wel, op de plaats van ons kantoor komt een brede gang met daarin een koffiehoek. Wij worden verderop ondergebracht in een groot kantoor waar plaats is voor alle besturen van de instanties die gebruik maken van De Tuyter. Voor u verandert er niet zoveel, want wij hebben ons voorgenomen, dat wij net als andere jaren de eerste tijd na het verschijnen van dit krantje het kantoor ’s morgens voor u open laten, zodat u dingen kunt vragen en met ons kunt regelen. Het afgelopen jaar is rustig verlopen voor het NUT, wel kwamen we niet helemaal uit met de financiën en hebben ons genoodzaakt gezien de prijzen van de cursussen iets te verhogen. Als u het met het vorig cursusjaar vergelijkt, zult u zien, dat het maar heel weinig is. Ook dit jaar gaan we weer met elkaar naar het ballet in Amsterdam. Ik wil u erop wijzen, dat u tijdig dient in te schrijven, nl. voor 30 september 2016. Zoals u ziet heeft de programmacommissie weer een gevarieerd programma voor u samengesteld. Ik wens u, mede namens de andere bestuursleden en de programmacommissie van het NUT een bezig en NUTtig jaar.

Carla Campen,
Voorzitter Nutdepartement Krimpen aan den IJssel.

NIEUWS VAN HET NUT!

De eerstvolgende lezing is deze:

VOGELS RONDOM HUIS EN TUIN - VOGELTREK (1 lezing)

cursus: 621
docent : dhr. Chris van Rijswijk

Vogelfotograaf Chris van Rijswijk zal een presentatie verzorgen over vogels. Voor de pauze is het onderwerp ‘Vogels rondom huis en tuin’. Welke vogels kun je verwachten in ons ‘eigenste’ Krimpen? Chris geeft een bloemlezing met eigengemaakt beeldmateriaal. Na de pauze zal hij het één en ander vertellen over het fenomeen vogeltrek. Elk voorjaar en elk najaar trekken duizenden vogels weg om elders te overwinteren of te gaan broeden. Is het roodborstje dat in het voorjaar in onze tuin broedt dezelfde die ook bij ons overwintert? Voor een voorproefje kijk alvast op de website van Chris: www.birdshooting.nl

tijd: vr.28/10/2016 20.00-22.00 uur
kosten: € 10,00

grauwe gans

Er zijn drie mogelijkheden om in te schrijven:
1. Via het inschrijfformulier onder het menu cursusinformatie
2. Op het in het cursusboekje aanwezige inschrijfformulier
3. In het kantoor tijdens de openingsuren.